Hoe omgaan met Wilders en consorten?

Het frame: is de excessieve vraag het probleem, of het aanbodtekort? Bij elk verkiezingsresultaat van een rechts-populistische partij (Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Zweden), melden de media dat de andere politieke partijen nog geen adequaat antwoord hebben gevonden op de volksverleiding van rechts. De rechtse roep om “minder immigranten” (waarmee vaak wordt bedoeld: “minder moslims”), wordt… Lees verder Hoe omgaan met Wilders en consorten?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Politiek

De mythe van Rutte

De algemene beschouwingen in september 2018 over de begroting 2019 werden overheerst door de discussie over het voornemen van de regering de dividendbelasting af te schaffen. Die belastingmaatregel zou het Rijk een kleine 2 miljard per jaar schelen, maar was volgens premier Rutte absoluut noodzakelijk om grote multinationals, zoals Unilever en Shell, voor Nederland te… Lees verder De mythe van Rutte

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Politiek

EEN BEETJE ECONOMIE: SPECULEREN

Hoewel markten zelden of nooit goed werken (zie mijn artikel MARKTDENKEN), gehoorzamen sommige producten aan de “wet van vraag en aanbod”: neemt het aanbod toe in verhouding tot de vraag, dan daalt de prijs, en omgekeerd, neemt het aanbod af in verhouding tot de vraag, dan stijgt de prijs.  De vraag neemt namelijk alleen toe… Lees verder EEN BEETJE ECONOMIE: SPECULEREN

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Politiek

EEN BEETJE ECONOMIE: MARKTDENKEN

Het geloof in de markt Het geloof dat de markt beter problemen oplost dan de overheid, is door Ronald Reagan (president VS) en Margaret Thatcher (premier VK) in de jaren ‘80 betoogd en vervolgens door politieke partijen van links tot rechts omarmd. Als gevolg daarvan werden in de jaren ‘90 in de hele kapitalistische wereld… Lees verder EEN BEETJE ECONOMIE: MARKTDENKEN

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Politiek

De Blanke Boze Burger?

Het probleem Op 8 november 2016 won Donald Trump onverwacht de verkiezingen voor het presidentschap van de Verenigde Staten van Amerika. Eerder dat jaar kozen de Britten in meerderheid – ook onverwacht – voor ‘Brexit’, het verlaten van de Europese Unie.  In ons land werd bij raadgevend referendum het Oekraïneverdrag afgestemd. Het lijkt alsof de… Lees verder De Blanke Boze Burger?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Politiek

Weg met de werkloosheid!

Werkloosheid veroorzaakt grote problemen: Verlies van inkomen zingeving contacten zelfrespect Effecten hiervan zijn – onder andere: inzakken van de conjunctuur (door minder bestedingen) nog meer werkloosheid armoede gedwongen verhuizingen psychische problemen boosheid, gericht op de samenleving Dat laatste is mede een oorzaak van radicalisering onder jongeren uit minderheidsgroepen, in West-Europa vooral onder jonge moslims. Zij… Lees verder Weg met de werkloosheid!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Politiek

Religie en moreel gedrag

In November 2015 verschenen de uitkomsten van een studie van de Universiteit van Chicago naar moreel gedrag van kinderen tussen 5 en 12 jaar in Canada, China, Jordanië, Turkije, de VS en Zuid-Afrika. Het ging om de relatie morel gedrag en religie: zijn kinderen uit een religious gezin meer bereid spullen te delen met andere… Lees verder Religie en moreel gedrag

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Politiek

Vluchtelingen en de rechtsstaat

  De vluchtelingen en de rechtsstaat   De stroom nieuwe vluchtelingen naar Europa en naar Nederland, wekt veel beroering. Sommige landen sluiten hun grenzen, andere roepen op tot ruimhartigheid. Het verzet tegen de komst van meer vreemdelingen neemt toe. Burgemeesters en andere autoriteiten bepleiten voorlichting aan de bevolking van gemeenten waar het COA vluchtelingen wil… Lees verder Vluchtelingen en de rechtsstaat

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Politiek

liberale mythes

Liberale economie Het is opmerkelijk dat liberale voormannen, en dan denk ik aan premier Mark Rutte en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, een nogal beperkte kijk hebben op hoe de economie werkt. Regelmatig hoor je ze zeggen: ‘De overheid schept geen banen, dat doet het bedrijfsleven, zoals u weet!’ Met die laatste toevoeging ontnemen ze de luisteraar… Lees verder liberale mythes

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Politiek

Populisme

Recept voor een populistische partij Besef dat in een samenleving iedereen elkaars concurrent is: op de arbeidsmarkt, op de markt voor uitkeringen, op de markt voor woningen, op de consumentenmarkt. Wat een ander krijgt, krijg jij niet. Concurrentie op de banen- en uitkeringsmarkt leidt tot lagere lonen en inkomsten, concurrentie op de woningmarkt en consumentenmarkt … Lees verder Populisme

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Politiek