Weg met de werkloosheid!

Werkloosheid veroorzaakt grote problemen:

Verlies van

 • inkomen
 • zingeving
 • contacten
 • zelfrespect

Effecten hiervan zijn – onder andere:

 • inzakken van de conjunctuur (door minder bestedingen)
 • nog meer werkloosheid
 • armoede
 • gedwongen verhuizingen
 • psychische problemen
 • boosheid, gericht op de samenleving

Dat laatste is mede een oorzaak van radicalisering onder jongeren uit minderheidsgroepen, in West-Europa vooral onder jonge moslims. Zij hebben vaak een ontwikkelingsachterstand, een niet-afgemaakte opleiding, daardoor geen werk en als ze wel wat te bieden hebben, worden ze vaak om hun naam, religie en achtergrond niet aangenomen. Bij de aanslagen in Parijs in januari en november 2015, lijkt dat een belangrijke rol te spelen in de radicalisering van jonge moslims in de achterstandswijken. In Tunesië en Egypte was de grote, uitzichtloze werkloosheid – ook onder geschoolde jongeren – mede oorzaak van de ‘Arabische lente’.

Bij (westerse) overheden leeft een zwak besef dat er iets aan de werkloosheid moet worden gedaan: banenplannen, sollicitatiecursussen, beetje lagere loonkosten en andere maatregelen. Het enige effect is, dat de uitvoerders van die plannen werk hebben, hun doelgroep echter niet.

Er zijn betere oplossingen:

 1. Het aanzwengelen van de bestedingen, waar veel economen voor pleiten, maar waar liberale beleidmakers tegen zijn: dat kan de begroting in gevaar brengen! Echter, extra bestedingen betekenen ook extra belastinginkomsten die de extra uitgaven kunnen dekken.
 2. Als overheid zelf werklozen in dienst nemen. Echte banenplannen dus. Er zijn tal van terreinen te bedenken waarop zowel laaggeschoolden als hooggeschoolden nuttig werk kunnen doen. Je kunt zelfs creatieve geesten in dienst nemen om zulke plannen te ontwikkelen. Dit is tevens een vorm van oplossing 1: bestedingen aanzwengelen via de hogere inkomens van de nu werkenden. Omdat de werkloosheidsuitkeringen wegvallen zijn de kosten van dit soort plannen slechts in beperkte mate hoger dan de kosten van werkloosheid.

Dit soort ideeën zijn volstrekt in strijd met de ideeën van de liberalen: ‘De overheid creëert geen banen’. De werkelijkheid is, dat de overheid in feite vele honderdduizenden banen schept, door ambtenaren in dienst te nemen en voorts door werken te laten uitvoeren. Liberalen hebben liever dat de overheid zo min mogelijk doet (behalve als een particuliere onderneming moet worden gereed: dat mag miljarden kosten) en dat ondernemers vrij baan krijgen. Echter, vrij baan voor de ondernemers betekent dat de werkloosheid voortduurt en dat te veel vrijheid leidt tot grote schade voor de samenleving en het milieu (bankencrisis, vastgoedfraude, Volkswagen).

Laat de overheid, zowel op lokaal niveau als landelijk, werklozen banen aanbieden, ongeacht hun achtergrond, zo nodig aangevuld met scholing*. Dat verbetert de positie van werklozen enorm, stimuleert de economie, vermindert sociale en psychologische problemen; het maakt de samenleving prettiger, veiliger. Naarmate de economie groeit zullen steeds meer van deze ervaren en geschoolde werknemers overstappen naar het bedrijfsleven. Daar kunnen liberalen toch niet tegen zijn?

* ‘Onbetaalbaar!’ zal menigeen verzuchten. Echter: de regering wil 5 miljard aan belastingverlichting doorvoeren. Er zijn al jaren rond de 600.000 werklozen. Stel dat daarvan 100.000 op eigen kracht een baan kan vinden; zij zijn werkloos maar hebben goede opleiding en ervaring en zijn nog jong: zij vinden snel zelf weer een baan. Dan is er per werkloze 10.000 Euro beschikbaar; half voor lonen, half voor voorzieningen om te kunnen werken. Stel dat de gemiddelde uitkering van deze werklozen nu 20.000 bedraagt, dan kan hun inkomen toenemen tot gemiddeld 25.000 euro per jaar. Dat zal voor veel werklozen interessant zijn. Het effect zal een toename van de economische groei zijn, zeg tot 1%. Dat betekent een toename van de belastingopbrengsten van ongeveer anderhalf miljard. Het zal niet eens nodig zijn om alle 500.000 werklozen aan het werk te krijgen via dergelijke banenplannen; als de economie aantrekt zullen bedrijven vacatures proberen te vervullen en zullen ex-werklozen uit het banenplan overstappen naar het bedrijfsleven. Na verloop van een paar jaar zijn de gemaakte kosten terugverdiend, is de werkgelegenheid volledig en de economie in bloei!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *