Publicaties

Communicatie Compleet | 978-90-01-81066-5 | 1e druk
Een reeks handboeken over communicatie voor verschillende beroepsopleidingen in het HBO.
Ik schreef hiervan de algemene delen. Het deel voor commercieel economen is verschenen in 2012. Van de volgende delen (Verpleegkunde; Hulpverlening) ben ik mede-redacteur
(Groningen: Noordhoff)

Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening | 978-90-31-37647-6 | 2e druk
In het werkgebied van de sociaalpedagogische hulpverlening (SPH) is veel veranderd. Gewijzigde wetgeving en financiering verandert de positie van de cliënt in de hulpverlening. Begrippen als actief burgerschap, empowerment, toenemende diversiteit en integraal werken vragen van de SPH’er specifieke methodische kwaliteiten.
Maakt onderdeel uit van een bundel onder redactie van  S.Horneman en W.Nijhof waarin ik een hoofdstuk schreef over het werken in een organisatie.
(Houten: BSL  2011)

Internationalisering als uitdaging | 978-90-31-37269-0 | 1e druk
Dit boek toont de mogelijkheden en varianten van internationalisering, gaat in op knelpunten en geeft tips om ze op te lossen.
Het is een praktisch boek om internationalisering concreet vorm te geven.
(Houten: BSL 2010)

De Effectieve Projectgroep | 978-90-01-77991-7 | 1e druk
Studenten in het hoger onderwijs werken vaak in groepen of teams. Dat vraagt een groot aantal zeer uiteenlopende vaardigheden, die veel studenten zich nog niet eigen hebben gemaakt. De effectieve projectgroep is een korte, overzichtelijke handreiking aan studenten die in een projectgroep of team gaan samenwerken. In 2013 verschijnt de herziene 2e druk.
(Groningen: Noordhoff 2009)

Interculturele Samenwerking en Communicatie | 978-90-01-50097-9 | 1e druk
Het boek Interculturele samenwerking en communicatie is een welkome handreiking in de wereld van toenemende globalisering en migratie. Ook Nederland is in snel tempo een multiculturele samenleving geworden. Dit boek schetst een realistisch beeld van de problemen die door migratie en globalisering zijn ontstaan: waar culturen elkaar ontmoeten zijn argwaan, angst en geweld vaak het gevolg. Culturen lijken te botsen, integratie gaat moeizaam, terwijl er vaak geen andere keus is dan elkaar te leren verstaan en met elkaar samen te werken. Gelukkig zijn er ook veel geslaagde voorbeelden van dat laatste.
Het boek geeft studenten en docenten in het hoger onderwijs instrumenten om beter om te gaan met de cultuurverschillen die zij tegenkomen.
(Groningen: Noordhoff 2008)

Ondernemen met Zorg | 978-90-31-33212-0 | 1e druk
Dit boek brengt het bedrijfsmatig werken in kaart: wat is het precies, wat moet je doen en wat moet je nalaten. Ondernemen met zorg gaat dus niet over de manier waarop je hulp kunt verlenen aan cliënten en patiënten: het is geen methodiekboek. Het laat zien dat je ook in de hulp- en zorgsector ondernemend moet zijn, ondernemend kan zijn. Maar dan wel met voldoende oog voor de risico’s: de klant mag er niet de dupe van worden. Integendeel, de bedoeling is juist dat de klant (nog) beter wordt geholpen, of dat meer klanten sneller worden geholpen. Dat betekent: ondernemen met zorg!
(Houten BSL 2001)

Didactisch Vedemecum
Een bundel waar tal van docenten uit het hoge ronderwijs aan meewerkten en waarvan ik in samenwerking met  M.Magnée, T.Koning de eindredactie heb gedaan.
(Utrecht: HVU-press 1998)

Strategisch Onderhandelen
Behandelt allerlei modaliteiten van onderhandelingen: twee partijen, veel partijen, één strijdpunt, vele strijdpunten, eenmalige onderhandeling, duurzame afhankelijkheid en dergelijke.
(Houten: BSL 1997)

De Organisatie als Hulpmiddel | 978-90-31-35256-2 | 4e druk
Het basisboek organisatiekunde voor opleidingen zorg & welzijn op mbo- (niveau 4) en hbo-niveau. In dit leerboek en naslagwerk wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat werknemers zien hoe de organisatie functioneert, dat zij weten wat bijdraagt aan het werkklimaat en wat belemmerend werkt. (Aanvankelijk verschenen onder de titel Organisatie en Organiseren). In 2013 is de geheel herziene kleurrijke 5e druk verschenen.
(Houten: BSL 2008)

Effectief Vergaderen  is een Teleaccursus over vergaderen. Het cursusboek begeleidt de tv- en radio-uitzendingen, maar is volledig los te raadplegen.
(Utrecht: Teleac 1991)

Vergaderen en  Onderhandelen | 978-90-31-34156-6 | 5e druk (samen met Marcel Wijn)
Vergaderen en onderhandelen biedt een stevige basis aan iedere vergaderaar en onderhandelaar die de eigen vaardigheden wil vergroten. Het geeft inzicht in wat er in overlegsituaties kan gebeuren, met voorbeelden ter verduidelijking van de theorie. Het waarschuwt ook tegen gemene trucs. Van dit boek zijn ongeveer 100.000 exemplaren verkocht; het bleek te voorzien in de behoefte van een praktische handleiding.
(Houten: BSL, 1983 – 2004)

Zie ook:

http://www.bsl.nl/auteurs/klaas-schermer/

en

http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ3NjIwsTCy1I_Qj8pLLMtMTyzJzM9LzAHxo8zig0J8DIO83Q0N3C0MLQw8g71NPL2NTL0Mvc2BCiKBCgxwAEcDQvrD9aPwKzGEKsBjhZ9Hfm6qfm5UjqWnrqMiAH0lj9U!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1JUTDFSS0cxMDAxSEYwSTJKTlI0MjYwNk4x/?searchitem=schermer