Spogmai

Op 7 januari 2004 meldde de NRC en tal van andere bladen in binnen- en buitenland dat het 11 jarige Afghaanse meisje Spogmai was aangehouden met een bomvest. Ze zou door haar broer, een Talibancommandant, zijn opgedragen een zelfmoordaanslag te plegen. Het nieuws op de TV toonde een interview met het meisje, waarin het verhaal… Lees verder Spogmai

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Politiek

De dwaas die faalde

Over Adolf Hitler worden nog steeds veel boeken geschreven. Behalve serieuze historische werken nu ook komische. Het boek van Timur Vermes Er ist wieder da is een bestseller in Duitsland. Van de serieuze werken is vaak de centrale vraag: hoe heeft Hitler zo veel macht kunnen vergaren? Dat is inderdaad een belangrijke vraag, want wie… Lees verder De dwaas die faalde

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Politiek

Naamloos

Vuurwapens in de VS Regelmatig schrikken we van het bericht dat één of twee jonge mannen in de VS op een school of op een andere plaats hun wapens leegschieten op jonge medeburgers. Nederland en Noorwegen hebben ook hun portie gehad. Vuurwapens zijn gevaarlijk. Verbieden dus? Even wat feiten: volgens het Amerikaanse Bureau voor Statistiek… Lees verder Naamloos

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Politiek

Wetenschapsfraude en quasitheorieën

  Wetenschapsfraude komt regelmatig in het nieuws: psycholoog Stapel is niet de enige, maar wel met kop en schouders de grootste fraudeur die schaamteloos zijn onderzoeksgegevens vervalste. In de media verschijnen artikelen die in gaan op de oorzaken van fraude en oplossingen voorstellen. Als fraude kan worden uitgebannen, zijn dan voortaan alle wetenschappelijke publicaties betrouwbaar?… Lees verder Wetenschapsfraude en quasitheorieën

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Politiek

Banken redden of vlottrekken van de woningmarkt?

Opnieuw is een bank in de problemen geraakt en op 1 februari 2013 door de overheid gered: de SNS-bank. Ook hier blijkt dat hoge salarissen niet noodzakelijkerwijs kwaliteit aantrekken. De CEO van de SNS die de zaak heeft verprutst had een zeer hoog salaris. Als de eerste de beste amateur-belegger stortte hij zich op vastgoed waar de bank geheel geen ervaring mee had. Het ontbrak aan risicospreiding en zo sleurde de vastgoedportefeuille de hele bank na 2008 naar de afgrond. Ook de commissarissen hadden kennelijk een flauw benul van waar de bank mee bezig was. De Nederlandse Bank zag ook geen problemen. Je kunt als CEO zonder tegenspel je gang gaan. In grote bedrijven bepaalt niet je prestatie de beloning, maar de positie. Je kunt die beloning bovendien opvijzelen door omzet te genereren, hoe dan ook. Voor een deel is dat windowdressing door te lenen aan elkaar. Dan nemen zowel de schulden als de vorderingen toe, en dus het balanstotaal (niet het eigen vermogen!). Kassa! Vastgoed kopen is niet moeilijk als je over miljoenen beschikt. De waarde is lastig vast te stellen; je kunt die op je balans te hoog inschatten. Kassa! Dat de bank er later verlies op leidt is van later zorg; dan ben je allang weer in een andere functie benoemd. Kassa! Uiteindelijk betalen de klanten, de aandeelhouders en de belastingbetalers de schade.

Maar natuurlijk ligt het niet aan de bestuurders; het is de crisis. De vastgoed- en woningmarkt liggen nog steeds op zijn gat. De bouwsector is een belangrijke sector: architecten, aannemers, leveranciers van bouwmaterialen, meubelbedrijven, verhuizers, enzovoort hebben er werk aan. Stort die sector in, dan stort de economie in. De overheid doet er weinig aan. Zij redt wel de banken, maar niet de woningmarkt. Tal van huizenbezitters verkopen hun huis en blijven met een restschuld achter. Op veilingen leveren gedwongen verkopen te lage prijzen op. Waarom doet de overheid niet het volgende: richt een woningbank op, waar mensen hun huis tegen de WOZ-waarde kunnen verkopen. De overheid heeft immers de waarde zorgvuldig vastgesteld! Wie meer denkt te kunnen vangen verkoopt zijn huis niet aan die woningbank. Wie genoegen neemt met de WOZ-waarde kan dat wel doen, bijvoorbeeld na zes maanden, desnoods tegen 97,5 procent van de WOZ-waarde (die andere 2,5 % is voor de kosten van de bank.) Als iedereen zeker weet dat je niet jaren lang met twee huizen blijft zitten, plus een restschuld, durven mensen weer huizen te kopen. De woningbank kan in die fase de aangekochte huizen weer kwijt. De woning- en bouwmarkt komt weer op toeren en jagen de economie aan. Dat stimuleert de vraag naar woningen nog verder. Herstel is ook goed voor de schatkist: inkomstenbelasting, winstbelasting, BTW. Het overheidstekort daalt. Waarom zou de overheid wel particuliere banken redden met miljarden, en niet haar eigen burgers en zichzelf?